historija jonë

Rreth nesh

MAXTV

Kompani e themeluar me zemër!

Ne dallojmë nga të tjerët...

MAXTV është ofruesi më i madh i shërbimeve të internetit dhe televizionit digjital në tregun e telekomunikacionit në komunën e Skenderajit.

MAXTV ofron një ndër rrjetet më të përparuara në Skenderaj, shërbime të internetit përmes fijeve optike, rrjetit koaksial, shërbimeve te IPTV dhe OTT në të gjithë territorin e komunës së Skenderajit.

MAXTV është i licensuar nga ARKEP dhe KPM për ofrimin e shërbimeve të Internetit dhe kabllovikut.

Në vitin 2011
E themeluam MAXTV, si rjedhohë për herë të parë në Kosove është implementuar rrejti me fije optike deri tek klienti i fundit (Fiber to the Home).
Në vitin 2011
Në vitin 2012
Kemi filluar me ofrimin e shërbimeve të Internetit në komunën e Skenderajit.
Në vitin 2012
Në vitin 2013
Kemi filluar me ofrimin e shërbimeve të televizionit kabllor dhe shërbimit IPTV.
Në vitin 2013
shërbime superiore

Çmime preferenciale!

Jeni brenda teritorit të komunës së Skenderajit dhe nuk keni ende internet dhe TV?

Apo ndoshta nuk jeni të kënaqur me shërbimet aktuale?