bëhu pjesë e jona

Mundësi punësimi

Ti nesër mundë të bëhesh pjesë e MAXTV!

Plotëso aplikacionin

MAXTV është kompani e cila vazhdimisht është në rritje, si rrjedhojë ne kërkojmë në vazhdimësi punëtorë të ri për rekrutim.

  Data e lindjes

  Gjinija
  MashkullFemër

  Statusi martesorë
  I/e martuarI/e pamartuar

  Patent shoferi
  POJO

  shërbime superiore

  Çmime preferenciale!

  Jeni brenda teritorit të komunës së Skenderajit dhe nuk keni ende internet dhe TV?

  Apo ndoshta nuk jeni të kënaqur me shërbimet aktuale?