FAQ

Pyetjet e shpeshta

Në platformën MAXTV përfshihen mbi 150 kanale televizive.

Të gjitha kanalet nacionale dhe lokale të Kosovës që kanë sinjal HD.

Varësisht nga pako, shpejtësia e internetit fillon nga 50Mbps deri në 500Mbps.

Provoni me kujdes ta largoni kabllon optike nën modem dhe vendoseni atë prap, pastaj ristartojeni modemin, nëse drita e kuqe nuk ndalet përsëri atëher na kontaktoni në:

048 991 992 ose 044 991 992.

Shtypeni butonin MENU në telekomandë, pastaj vazhdoni tek INSTALLATION, shtypeni butonin OK, pastaj vazhdoni tek CABLE INSTALLATION, shtypeni butonin OK, për të vazhduar skenimi duhet t’i caktoni këto parametra:

TP Index: 1/77
Frequency: (306.0)
Symbol rate: 6875
Modulation: 64 QAM
NIT Search: On

Pastaj shtyp butonin me ngjyrë te gjelbër në telekomand (Scan).

*Kujdes nëse nuk janë dhënë sakte parametrat e lartëcekrua nuk perfundon skenimi me sukses!

Pasi parametrat e lartësekura të jenë dhënë, duhet të shtypni butoni me ngjyrë të gjelbër (Scan).

Pasi të përfundon skenimi, shtypni butonin EXIT derisa të shfaqen kanalet televizive.

Tel: +383 (44) 991 992, +383 (48) 991 992
e-mail: [email protected]

Pagesat mund të realizohen në piken tonë në: Rr. Ilaz Kodra Nr. 134 (afer Restorant Dibra), Skenderaj.
Po ashtu, pagesat mund të realizohen edhe përmes E-banking*
*Pasi të bëhet pagesa online duhet të dërgohet fletëdeshmia në [email protected]

E hënë – E shtunë
09:00 – 20:00

shërbime superiore

Çmime preferenciale!

Jeni brenda teritorit të komunës së Skenderajit dhe nuk keni ende internet dhe TV?

Apo ndoshta nuk jeni të kënaqur me shërbimet aktuale?